search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

CDOs / KBC Belgium

2009, België

Deminor bereikte een schikking met KBC Bank namens een groep investeerders die CDO’s had gekocht met t...

2009, België

Deminor bereikte een schikking met KBC Bank namens een groep investeerders die CDO’s had gekocht met tussenkomst van KBC. De totale waarde van de verliezen van investeerders vertegenwoordigd door Deminor bedroeg EUR 100 miljoen. De recovery ratio is vertrouwelijk.

Converium

2008, Zwitserland/Nederland

Eén van Deminor’s cliënten was aangesteld als lead plaintiff in de class actions in de ...

2008, Zwitserland/Nederland

Eén van Deminor’s cliënten was aangesteld als lead plaintiff in de class actions in de V.S. Voor deze class action was een schikking gesloten voor partijen die in de V.S. hadden aangekocht. Deminor trad op als liaison counsel in deze zaak. De zaak leidde eveneens tot een Europese schikking met betrekking tot gewone aandelen die begin 2012 door het Hof van Amsterdam onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade werd goedgekeurd. De wereldwijde schikking bedroeg USD 145 miljoen.

Vanderhoop Bankiers

2007, Nederland

Deminor trad op namens een groep aandeelhouders van de failliete Nederlandse bank en bereikte een s...

2007, Nederland

Deminor trad op namens een groep aandeelhouders van de failliete Nederlandse bank en bereikte een schikking met de accountants.

Banca Popolare di Milano

2005, Italië

Deminor vertegenwoordigde een groep institutionele investeerders in BPM met als doel het bewerkstellig...

2005, Italië

Deminor vertegenwoordigde een groep institutionele investeerders in BPM met als doel het bewerkstelligen van veranderingen in de corporate governance structuur van de bank. Door toename van belangstelling voor het aandeel en een aantal veranderingen in corporate governance en het management die tot stand kwamen onder druk van Deminor’s cliënten, steeg de koers van het aandeel met een significante outperformance ten opzichte van peers van de bank.

Nieuwsbrief

Bank of International Settlements

2003, Frankrijk/Zwitserland

Deminor adviseerde een groep investeerders in verband met de verplichte buy-out die doo...

2003, Frankrijk/Zwitserland

Deminor adviseerde een groep investeerders in verband met de verplichte buy-out die door de bank gestart werd. De groep investeerders vertegenwoordigde een waarde van ongeveer CHF 600 miljoen. De bank werd uiteindelijk verplicht tot het verhogen van het buy-out bod tot ongeveer 50 procent.

Unipierre V

2000, Frankrijk

Deminor bereikte een schikking namens een groep private investeerders in mutual funds in vastgoed b...

2000, Frankrijk

Deminor bereikte een schikking namens een groep private investeerders in mutual funds in vastgoed beheerd door Crédit Agricole. De schikking resulteerde in een betaling van EUR 10 miljoen.

CERA/KBC

1998, België

Deminor bereikte een schikking voor een groep voormalige coöperatieve aandeelhouders van CERA bank in ...

1998, België

Deminor bereikte een schikking voor een groep voormalige coöperatieve aandeelhouders van CERA bank in verband met de fusie met KBC.