search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Ontmoet het team

De gezamenlijke expertise van het team is het resultaat van vele jaren ervaring inzake internationale procedures, beheer van claims, procesfinanciering, beleggersbescherming, mededingingsrecht, corporate governance en M&A transacties.

Alain Prigogine

Non-Executive Director

Raad van bestuur

Bernard Thuysbaert

Non-Executive Director & Partner

Raad van bestuur

Pierre Nothomb

Chairman of the Board & Partner

Raad van bestuur