search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Arco

 

Schrijf u nu in om op de hoogte gehouden worden van onze juridische stappen.

Ongeveer 800.000 mensen zijn getroffen door het Arco-schandaal. Slechts zeer weinig coöperanten hebben echter juridische stappen ondernomen om een vergoeding voor de geleden schade te verkrijgen. Nu de vooruitzichten op een politieke regeling elk jaar kleiner worden, is het van belang dat zoveel mogelijk coöperanten actie ondernemen als zij de hoop op een billijke vergoeding willen behouden.

Daarom heeft Deminor besloten de coöperanten die dit wensen opnieuw de mogelijkheid te geven zich te registreren om op de hoogte te worden gehouden van de toekomstige actie die Deminor in dit dossier zal voorstellen.

Deminor zal juridische stappen voorstellen aan de coöperanten die zich registreren teneinde hun belangen te vrijwaren.

Er bestaat immers een reëel risico dat het recht op schadevergoeding definitief zal verjaren indien geen juridische stappen worden genomen. Ondertussen weten we ook dat de Belgische Staat geen initiatief zal nemen om de coöperanten te vergoeden, in schending van eerder gemaakte beloften. Er is tenslotte geen enkele garantie dat een mogelijke minnelijke schikking of een positieve uitspraak in de juridische procedure zal uitgebreid worden tot alle passieve coöperanten.

Dit is de laatste kans die Deminor zal bieden aan coöperanten om zich te registreren.

Pas wanneer Deminor haar juridische stappen voorstelt en u deze ook expliciet aanvaardt, zal u gebonden zijn door een contract met Deminor, met inbegrip van een vergoeding die verschuldigd zal zijn enkel en alleen indien een resultaat behaald wordt. Deze juridische stappen worden momenteel onderzocht en zullen binnenkort voorgesteld worden aan alle coöperanten die zich geregistreerd hebben. U blijft steeds vrij om al dan niet in te gaan op de voorstellen die Deminor u zal voorleggen.