Privacy

Deminor zal de privacy van de bezoekers van haar website respecteren en zal alle ontvangen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Deminor kan door het gebruik van deze website informatie over U verzamelen. De enige beheerder van de verzamelde informatie zal Deminor zijn. Deminor kan elke informatie overdragen aan haar buitenlandse kantoren. Behalve indien anders vereist of toegestaan bij wet, mogen wij de door u verschafte informatie over Uzelf gebruiken om te antwoorden op uw vraagstelling, om U gevraagde informatie te bezorgen, of om U details over onze dienstverlening te bezorgen, inclusief een nieuwsbrief, seminarie-informatie of andere informatie waarvan wij menen dat ze nuttig is voor U. Gelieve ons te contacteren indien U dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Tenzij dit vereist is om U te voorzien van de noodzakelijke informatie of diensten, zal Deminor uw persoonlijke informatie niet vrijgeven aan enige andere partij zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij kunnen uw IP-adres en de gegevens van uw bezoek enkel intern gebruiken om onze website te verbeteren (zoals het evalueren van de prestaties en het gebruik van de website, evenals voor commerciële doeleinden).

U hebt toegang tot al uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en U mag ons steeds verzoeken om zo spoedig mogelijk elke foute of onvolledige informatie recht te zetten.

De inhoud van deze website wordt auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van de volgende rechtspersoon, welke overigens de enige gerechtigde entiteit is om de domeinnamen van Deminor te gebruiken:

DRS Belgium SCRL / CVBA
Joseph Stevensstraat 7
B – 1000 Brussels (Belgium)

Entreprise number BE 0452.511.928

Email info@deminor.com