DRS neemt steeds de hoogst mogelijke ethische normen en waarden in acht. Wij weigeren standpunten en belangen van cliënten te verdedigen die niet stroken met onze ethische normen en doelstellingen:

Onafhankelijkheid

DRS is een onafhankelijke onderneming, die gecontroleerd wordt door haar partners. DRS is volledig onafhankelijk van derde partijen of externe invloeden.

Gelijklopende belangen met de cliënt

DRS biedt transparante en flexibele vergoedingsstructuren waarbij we er voor terugdeinzen om te delen in zowel de risico’s als de mogelijke  opbrengsten van onze cliënten. Op deze wijze proberen we onze belangen van zo veel mogelijk op deze van de cliënt af te stemmen .

Kwaliteit

De strategie en acties worden onderbouwd door een diepgaande analyse van de positie van de cliënt op basis van de beschikbare informative.

Resultaatgericht

DRS focust op het leveren van oplossingen en beoordeelt haar eigen prestaties aan de hand van de behaalde resultaten. Wij gaan uitdagingen niet uit de weg.