Capture

Door de jaren heen heeft DRS 32 verschillende recovery acties opgezet in 12 jurisdicties. Ons uitzonderlijke track record is het bewijs van onze zorgvuldige selectie van acties en onze conservatieve benadering van de daarmee gepaard gaande risico’s. Wij menen dat dit van vitaal belang is. Vanzelfsprekend erkennen wij dat het verkrijgen van een compensatie en de hoogte er van soms mede afhangen van factoren die buiten onze macht of die van onze cliënten liggen. Ondanks dat wij altijd streven naar het behalen van het hoogst haalbare resultaat voor onze cliënten, dient er dan ook acht te worden geslagen op het feit dat in het verleden verkregen compensaties geen garantie of indicatie kunnen geven voor toekomstige compensaties.