Doorheen haar bestaan heeft DRS 30 dossiers in 11 verschillende landen ondersteund. Van deze 30 dossiers zijn er 18 tot een einde gekomen en 12 zijn nog aan de gang. In 83,3% van de afgesloten dossiers hebben DRS cliënten een positief resultaat behaald, hetgeen betekent dat 16.7% van de dossiers in een nul-uitkomst eindigden. De gemiddelde ‘recovery ratio’ was 40% (mediaan : 41,9%). De gemiddelde duurtijd van de dossiers was 5,1 jaren.

DRS is van mening dat voormelde track record het gevolg is van een nauwgezette dossierselectie en van een voorzichting risicobeheer, die beiden levensnoodzakelijk zijn voor de duurzaamheid van de onderneming. We zijn er ons echter ook van bewust dat terugvorderingen afhangen van heel wat facturen die zich afspelen buiten de wil van DRS of haar cliënten. Terwijl we er steeds naar streven om de beste uitkomst voor onze cliënten te bekomen, kunnen de resultaten uit het verleden echter niet beschouwd worden als een indicatie van toekomstige terugvorderingspercentages.