DRS investeert belangrijke middelen in het bekomen van een optimale recovery voor haar cliënten. De investering van DRS bestaat doorgaans uit het werk van haar eigen team, algemene administratieve kosten, dossierkosten evenals de vergoedingen en kosten van derde partijen die op het dossier werken voor de cliënten van DRS. DRS neemt daarbovenop bepaalde risico’s over van haar cliënten.

Als vergoeding voor haar investering en risico’s, rekent DRS een variabele vergoeding aan die afhankelijk is van het bekomen resultaat. Wij kunnen ook andere vergoedingsmodellen, zoals een combinatie van een vaste en een variabele vergoeding, voorstellen aan cliënten die bereid zijn mee te investeren in hun dossier.

In grote dossiers waarbij grote groepen private investeerders betrokken zijn zal DRS doorgaans een vaste vergoeding aanrekenen ter dekking van bepaalde administratieve dossierkosten.

‘Monitoring diensten’ worden tenslotte aangeboden aan een vaste abonnementsvergoeding.