Deminor Recovery Services is een ondernemingsgroep waarvan de aandelen aangehouden worden door de partners van Deminor Groep via de vennootschap Deminor Recovery Services SàRL (Luxemburg). De overige activiteiten van Deminor Groep (Shareholder and Governance Services) worden  door een aparte onderneming, Deminor SA, uitgeoefend.

De raad van bestuur van Deminor Recovery Services bestaat uit de verschillende partners en een onafhankelijk extern bestuurlid.

De raad van bestuur heeft zowel een ‘Groepsbeleid en Interne Gedragscode’ als een ‘Ethische & Professionele Gedragscode’ en een Corporate Governance code aangenomen. De raad van bestuur heeft ook een investeringscomité opgericht, bestaande uit een ‘executive’ bestuurder en een ‘non-executive’ bestuurder. Het comité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de investeringen en de risico’s die gepaard gaan met nieuwe dossiers.

De naleving van de wet- en regelgeving alsmede interne codes (compliance) wordt opgevolgd door een compliance manager, die mogelijke problemen aan een ‘executive’ partner doorgeeft en, bij gebrek aan adequate remediërende maatregelen, ze kan voorleggen aan een ‘non-executive’ bestuurder die verantwoordelijk is voor compliance binnen de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur Meer Raad van Bestuur
Groepsstructuur en aandeelhouderschap Meer Groepsstructuur en aandeelhouderschap