Over Deminor Recovery Services

Deminor Recovery Services (DRS)

DRS verleent bijstand aan particulieren, ondernemingen en institutionele investeerders bij het terugvorderen van economische verliezen die geleden zijn tengevolge van diverse soorten onrechtmatig handelen. Het gaat dan om het verspreiden van foutieve informatie,  marktmisbruik, schendingen van ondernemingsrecht, financieel recht en mededingingsrecht, faillissementen, herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.  We helpen onze cliënten hun juridische vorderingen om te zetten in waardevolle economische activa.

Als marktleider in Europa heeft DRS een ongeëvenaarde ervaring, know-how en track record en kan DRS steunen op een netwerk van institutionele investeerders en grote financiële slagkracht. Al deze factoren zijn van belang om cross-border recovery acties tot een succes te brengen.

Team Meer Team
Bestuur Meer Bestuur
Waarden Meer Waarden
Remuneratiemodel Meer Remuneratiemodel
Track Record Meer Track Record
Historiek Meer Historiek