search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Test-Aankoop en Deminor zitten nu vrijdag 18 juli samen met de CBFA nl

SHARE

Aanstaande vrijdag 18 juli hebben Test-Aankoop en Deminor een vergadering met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de CBFA, nadat zij reeds op 3 juli jongstleden het Fortis-dossier hadden voorgelegd aan de CBFA.

Test-Aankoop en Deminor hebben heden een brief gericht aan de CBFA waarin zij opheldering vragen over een aantal punten, zoals de communicatie van Fortis als beursgenoteerde onderneming, de communicatie over de financiële positie van Fortis (en de bijkomende uitgiften van financiële instrumenten, met inbegrip van de reeds aangekondigde niet-dilutieve instrumenten voor een bedrag van 2 miljard Eur), en de gelijke behandeling van aandeelhouders bij kapitaalverrichtingen.

Test-Aankoop en Deminor verwachten een snel en volledig antwoord op deze vragen teneinde het vertrouwen van de beleggers te herstellen.

Test-Aankoop en Deminor verwachten alleszins dat de CBFA Fortis zal aanzetten tot duidelijkere communicatie en tot het nemen van voorzichtigheidsmaatregelen zoals de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering.

Fortis-beleggers kunnen zich nog steeds inschrijven bij Test-Aankoop en Deminor: www.test-aankoop.be en www.deminor.be.

 

Deminor

Geschreven op 16 juli 2008 door

Deminor

Verder lezen

Nieuwsbrief

Deminor bestudeert ARCO dossier

Deminor bestudeert ARCO dossier

Deminor onderzoekt momenteel op vraag van een aantal coöperanten of er juridische actiemogelijkheden bestaan ten aanzien van de financiële ...

Lees meer