search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Nieuws

Wij verstrekken de vereiste middelen, focus en expertise om succesvol te procederen en vorderingen te gelde te maken.

Algemene Vergadering van Arcopar: de situatie van Arco coöperanten onzekerder dan ooit

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof is de staatsgarantie definitief dood Uit de vereffening van Arco Groep zal ...

Lees meer

Deminor presenteert haar eerste jaaroverzicht met betrekking tot collectieve acties buiten de VS

Deminor Recovery Services presenteert haar eerste “Annual Review: Developments in non-US Securities Litigation”. Al ...

Lees meer

Olympus (Japan): Cliënten van Deminor bereiken hoogste terugvordering van verliezen

De rechtbank van Tokyo heeft op 26 December 2016 de minnelijke regeling tussen de cliënten van Deminor en Olympus ...

Lees meer

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet ...

Lees meer
Nieuwsbrief

Deminor Recovery Services bekomt een kredietfaciliteit op middellange termijn van KBC Bank ter ondersteuning van de groei van haar activiteiten

Deminor Recovery Services (DRS) is een lening op middellange termijn aangegaan met KBC Bank om de uitbreiding van haar ...

Lees meer

Arco: Deminor reageert op plannen van de Belgische regering om een taskforce op te richten

Deminor beschouwt het als een stap in de goede richting dat de regering een werkgroep wil oprichten met het oog op het ...

Lees meer

Fortis dossier - Oproeping met betrekking tot de Fortis Schikking

Op 14 maart 2016 heeft Deminor een schikking gesloten met Ageas NV/SA (het voormalige Fortis). Door deze schikking zal ...

Lees meer