search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Nieuws

Wij verstrekken de vereiste middelen, focus en expertise om succesvol te procederen en vorderingen te gelde te maken.

Deminor Recovery Services publiceert haar Annual Review 2018

Met veel genoegen hebben we Deminor’s visie op de meest recente ontwikkelingen op het vlak van collectieve acties voor ...

Lees meer

Deminor Recovery Services opent kantoor in Londen

Deminor Recovery Services is verheugd u mede te delen dat zij in Kings Cross, Londen een kantoor heeft geopend. 

Lees meer

Deminor Recovery Services breidt haar activiteiten uit naar de Azië-Pacific regio

Deminor Recovery Services is verheugd om aan te kondigen dat mevrouw Olivia de Patoul is toegetreden tot ons team als ...

Lees meer

Deminor reageert op bericht inzake politiek Arco akkoord

Deminor reageert op het in De Tijd verschenen bericht volgens hetwelk een politiek akkoord bereikt werd in het Arco ...

Lees meer
Nieuwsbrief

Gewijzigde Fortis Schikking goedgekeurd door Hof van Amsterdam

In een op 13 juli 2018 gepubliceerde uitspraak heeft het Hof van Amsterdam de Gewijzigde Fortis Schikking van € 1,3 ...

Lees meer

Algemene Vergadering van Arcopar (28 juni 2018)

Tengevolge van een uitkering van EUR 80 miljoen in de loop van het afgelopen boekjaar heeft de vereffening van Arco ...

Lees meer

Communicatie van de regering omtrent Arco laat vele vragen open

Als deel van het zogenaamde ‘Zomerakkoord' liet de Belgische regering weten dat een oplossing voor het Arco dossier via ...

Lees meer