search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Nieuws

Wij verstrekken de vereiste middelen, focus en expertise om succesvol te procederen en vorderingen te gelde te maken.

Gewijzigde Fortis Schikking goedgekeurd door Hof van Amsterdam

In een op 13 juli 2018 gepubliceerde uitspraak heeft het Hof van Amsterdam de Gewijzigde Fortis Schikking van € 1,3 ...

Lees meer

Algemene Vergadering van Arcopar (28 juni 2018)

Tengevolge van een uitkering van EUR 80 miljoen in de loop van het afgelopen boekjaar heeft de vereffening van Arco ...

Lees meer

Communicatie van de regering omtrent Arco laat vele vragen open

Als deel van het zogenaamde ‘Zomerakkoord' liet de Belgische regering weten dat een oplossing voor het Arco dossier via ...

Lees meer

Algemene Vergadering van Arcopar: de situatie van Arco coöperanten onzekerder dan ooit

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof is de staatsgarantie definitief dood Uit de vereffening van Arco Groep zal ...

Lees meer
Nieuwsbrief

Deminor presenteert haar eerste jaaroverzicht met betrekking tot collectieve acties buiten de VS

Deminor Recovery Services presenteert haar eerste “Annual Review: Developments in non-US Securities Litigation”. Al ...

Lees meer

Olympus (Japan): Cliënten van Deminor bereiken hoogste terugvordering van verliezen

De rechtbank van Tokyo heeft op 26 December 2016 de minnelijke regeling tussen de cliënten van Deminor en Olympus ...

Lees meer

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet ...

Lees meer