search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Fortis (Ageas) dossier : Deminor heropent de inschrijvingen voor de beleggers tot 15 september 2012 nl

SHARE

Deminor en haar cliënten hebben in januari 2010 een gerechtelijke procedure ingeleid tegen Fortis SA/NV en zij hebben ondertussen deze procedure uitgebreid naar Merrill Lynch International en Fortis Bank voor de rol die zij hebben gespeeld als "Joint Global coordinators" tijdens de €13.4 miljard aandelenuitgifte in september 2007. De procedure strekt ertoe om schadevergoeding te bekomen voor de verliezen die de beleggers hebben geleden ten gevolge van de door Fortis verstrekte misleidende informatie tussen het einde van mei 2007 en het begin van oktober 2008. Deze procedure is momenteel hangende voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De groep van beleggers verenigd door Deminor bestaat momenteel uit ongeveer 5.300 beleggers, inclusief 4.900 particuliere beleggers en meer dan 450 institutionele beleggers vanuit verschillende hoeken van de wereld. Deze groep vertegenwoordigt, naar ons weten, de grootste groep van beleggers die rechtstreeks een schadevergoeding eisen voor de verliezen op hun beleggingen in Fortis.

Deminor had aanvankelijk de inschrijvingen om deel te nemen aan deze rechtszaak gesloten. Echter, meerdere beleggers hebben recentelijk interesse getoond om zich aan te sluiten bij de groep beleggers verenigd door Deminor en om deel te nemen aan de lopende rechtzaak. Deminor heeft daarom besloten om de inschrijving voor een beperkte periode te heropenen. Inschrijvingen zijn nogmaals mogelijk tot 15 september 2012.

De geïnteresserde beleggers worden uitgenodigd om zich in te schrijven op onze beveiligde website www.mydeminor.com.

Contact Persoon

Charles Demoulin, Partner,

tel: +32-2-674.71.1

 

 

Deminor

Geschreven op 31 juli 2012 door

Deminor

Verder lezen

Nieuwsbrief

Deminor bestudeert ARCO dossier

Deminor bestudeert ARCO dossier

Deminor onderzoekt momenteel op vraag van een aantal coöperanten of er juridische actiemogelijkheden bestaan ten aanzien van de financiële ...

Lees meer