search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Deminor aanwezig op jaarlijkse algemene vergadering van Volkswagen AG nl

SHARE

Deminor zal in haar hoedanigheid van aandeelhouder in Volkswagen AG deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering van Volkswagen AG, die op 22 juni 2016 in Hannover zal plaatsvinden.

Deminor zal er onder andere spreken over het verzoekschrift dat zij namens een groep institutionele investeerders heeft ingediend met het oog op het instellen van een onafhankelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie aangaande het verzoekschrift.

 

Deminor

Geschreven op 20 juni 2016 door

Deminor

Verder lezen

Nieuwsbrief

Algemene Vergadering van Arcopar (28 juni 2018)

Algemene Vergadering van Arcopar (28 juni 2018)

Tengevolge van een uitkering van EUR 80 miljoen in de loop van het afgelopen boekjaar heeft de vereffening van Arco Groep nu al meer dan EUR 460m ...

Lees meer