search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Arco: Deminor reageert op plannen van de Belgische regering om een taskforce op te richten nl

SHARE

Deminor beschouwt het als een stap in de goede richting dat de regering een werkgroep wil oprichten met het oog op het uitwerken van een regeling voor Arco coöperanten in 2017.

Tot dusver heeft de regering het standpunt ingenomen dat een regeling pas besproken zou kunnen worden na uitputting van de lopende gerechtelijke procedures. Deminor pleit reeds sinds 2013 voor een regeling in dit dossier, aangezien de staatsgarantie ten dode opgeschreven is en de Europese en Belgische gerechtelijke procedures nog jaren kunnen aanslepen. Volgens Deminor moet een regeling uitgewerkt worden binnen het kader van de lopende gerechtelijke procedures.

Deminor adviseert meer dan 2.000 Arco coöperanten die juridische procedures ingeleid hebben teneinde schadevergoeding te bekomen voor de misleiding bij de verkoop van Arco beleggingen. Deze procedures lopen voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Omwille van de complexiteit van het dossier moet een regeling zorgvuldig en bedachtzaam voorbereid worden teneinde niet te hervallen in juridische problemen die het dossier jarenlang verlamd hebben. Het is daarom niet onlogisch dat een werkgroep opgericht wordt en de nodige tijd genomen wordt om een oplossing uit werken. Het is echter wel van uitermate groot belang dat deze regeringsverklaring – in tegenstelling tot zovele voorgaande – in daden omgezet wordt.

 

Deminor

Geschreven op 17 oktober 2016 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Deminor en Test-Aankoop reageren op raad van bestuur van Fortis

Deminor en Test-Aankoop reageren op raad van bestuur van Fortis

Test-Aankoop en Deminor betreuren het gebrek aan moed en goede wil van de directie van Fortis. De Raad van Bestuur die afgelopen vrijdagnamiddag in ...

Lees meer