search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie maakt brandhout van de staatsgarantie in de Arco zaak nl

SHARE

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag het advies van de Advocaat-Generaal omtrent de staatsgarantie voor de aandeelhouders van de Arco-vennootschappen bekendgemaakt.

Volgens de Advocaat-Generaal is de garantie in strijd met het recht van de Europese Unie, en heeft de Europese Commissie de regels inzake illegale staatssteun correct toegepast. Bovendien heeft de Belgische Staat volgens de Advocaat-Generaal procedurefouten gemaakt.

Hierdoor wordt de geldigheid van de staatsgarantie verder ondermijnd.

Deminor heeft reeds vanaf de aanvang van haar tussenkomst in het Arco-dossier gesteld dat de staatsgarantie onzeker is en dat coöperanten niet al hun hoop mogen stellen in een goede afloop van de hangende procedures omtrent de geldigheid van de garantie.

Het is tijd voor alle betrokken partijen om in te zien dat de staatsgarantie ten dode opgeschreven is en dat enkel een schadevergoeding van de Arco-coöperanten nog een mogelijke uitweg aan de coöperanten kan bieden.  De enige geldige basis voor een dergelijke schadevergoeding kan gevonden worden in de misleiding van de coöperanten die tot stand kwam bij de aanbieding van de Arco-aandelen. Een groep Arco-coöperanten heeft inzake deze misleiding tegen verschillende partijen procedures ingeleid bij de rechtbank van koophandel van Brussel.

 

Deminor DRS

Geschreven op 02 juni 2016 door

Deminor DRS

Verder lezen

Nieuwsbrief

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de ...

Lees meer