Fortis Schikking

Deminor Recovery Services adviseert en vertegenwoordigt meer dan 5.000 private en meer dan 500 institutionele investeerders die belegd hadden in Fortis aandelen. Deze investeerders leidden een procedure in voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel.  Ze Eisen schadevergoeding voor de verliezen die ze geleden hadden tengevolge van beweerde misleiding aangaande financiële informatie die het bedrijf bekendmaakte sinds de overname van ABN Amro in mei 2007 tot de ontmanteling van Fortis Groep in oktober 2008.

Op 14 maart 2016 bereikte DRS met Ageas en andere betrokken partijen een minnelijk akkoord dat in een schadevergoeding voorziet voor een bedrag van EUR 1,2 miljard.  Dit is de grootste schikking die ooit in Europa bereikt werd voor beleggers. De schikking werd voorgelegd aan het Hof van Beroep van Amsterdam teneinde te bekomen dat de schikking algemeen bindend verklaard zou worden voor alle betrokken aandeelhouders op grond van de Nederlandse Wet inzake de Collectieve Afhandeling van Massaschade.  De procedure voor het Hof van Amsterdam is nog steeds hangend en het Hof heeft de partijen verzocht bepaalde wijzigingen op te nemen.  Ondertussen werd de procedure voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel opgeschort.  is tot stand gekomen dankzij de welwillendheid van alle betrokken partijen en de tussenkomst van bemiddelaars.

Indien u nog geen client van DRS bent en u meer informatie zou willen bekomen omtrent deze schikking en of u in aanmerking voor een uitkering zou kunnen komen, kan u zich gratis aanmelden op onze beveiligde web site www.mydeminor.com.  De aanmelding zal u toelaten meer informatie te bekomen omtrent onze diensten en voorwaarden.

Gelieve te noteren dat registratie via onze website www.mydeminor.com enkel mogelijk is voor de personen die niet vallen onder de definitie van professionele, institutionele of gekwalificeerde beleggers. Indien u onder deze definitie zou vallen, verzoeken wij u graag om rechtstreeks contact op te nemen met Deminor via e-mail (drs@deminor.com) of telefonisch (+32 2 674 71 33).

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren ; via e-mail (drs@deminor.com) of telefonisch (+32 2 674 71 33).