Dossiers

DRS is actief in verscheidene dossiers in een representatieve, adviserende en financieringscapaciteit.

Dossiers inzake investeringsverliezen

Onze dossiers inzake investeringsverliezen zijn collectieve acties gericht op het terugwinnen van investeringsverliezen in Europa en elders. DRS vertegenwoordigt meer dan 30.000 private en 800 institutionele investeerders die verliezen hebben geleden op de financiële markten wegens het verstrekken van misleidende informatie of onwettig gedrag door derden.

Kartel dossiers

Onze Kartel dossiers zijn collectieve acties voor slachtoffers van kartels, welke inbreuk maakten op de Europese of nationale antitrustwetgeving.

In onze andere projecten gaan we uit van een adviserende rol en/of fungeren we als een procesfinancier voor één of meer van onze klanten.