Terugvordering van investeringsverliezen

Wij assisteren investeerders wereldwijd met het verkrijgen van een compensatie voor door hen geleden verliezen op hun investeringen ten gevolge van onrechtmatig handelen van ondernemingen, marktmisbruik, schendingen van ondernemings- en financieel recht, faillissementen en herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.

Recouvrement_des_pertes2_1_500x225

Het verkrijgen van een compensatie bestaat doorgaans uit een combinatie van aandeelhoudersactivisme en procederen. Uit Deminors track record blijkt dat Deminor ondertussen voor miljarden euro’s aan compensatie heeft bewerkstelligd voor investeerders in financiële instrumenten.

Volledige outsourcing van het recovery proces

Onze cliënten besteden het gehele proces van recovery uit aan DRS. Dit betekent dat DRS het feitenonderzoek voor haar rekening zal nemen, de zaak juridisch en economisch zal analyseren, de verliezen zal berekenen, de strategie zal vaststellen en uitvoeren, investeerders zal samenbrengen, de lobbying voor haar rekening zal nemen, public relations zal beheren en eventuele schikkingen zal onderhandelen en begeleiden De concrete diensten die DRS aanbiedt variëren van land tot land ingevolge reglementaire beperkingen.

Door onze bevoorrechte relatie met andere partner firms, strekt onze dienstverlening zich uit over de gehele wereld.

Via het beveiligde online platform MyDeminor, kan Deminor duizenden investeerders binnen enkele dagen op georganiseerde wijze bijeenbrengen. Meer dan 30.000 private en 800 institutionele cliënten hebben gebruik gemaakt van de diensten van Deminor in verband met reeds afgesloten en nog lopende zaken.

Onze cliënten bestaat uit pensioenfondsen, asset managers, vermogensbeheerders, private investeerders, banken, verzekeraars, familietrusts, publieke lichamen, sovereign wealth funds en non-profit entiteiten.

Flexibele vergoedingsmodellen

Door onze eigen financiële slagkracht en bevoorrechte relatie met externe financiers en verzekeraars, kunnen wij cliënten vaak een flexibele “no-risk” beloningsstructuur voorstellen (“no cure, no pay”).

Recovery op wereldwijde schaal

Dankzij haar netwerk van advocatenkantoren, academici, experten en andere professionele dienstverleners kan DRS recovery diensten aanbieden op wereldwijde schaal.