Terugvordering van verliezen in karteldossiers

Verkrijgen van schadevergoeding voor geleden verliezen door schendingen van het mededingingsrecht

Ace_500x225

Deminor Recovery Services  assisteert bedrijven bij het verkrijgen van een schadevergoeding
voor schade die zij hebben geleden door schendingen van het mededingingsrecht (waaronder illegale kartels).

Kartels en andere vormen van schendingen van het mededingingsrecht zijn regelmatig onderwerp van procedures die worden aangespannen door publieke instellingen waaronder de Europese Commissie of nationale instellingen die toezien op de naleving van het mededingingsrecht. Dergelijke procedures kunnen leiden tot (substantiële) boetes voor de partijen die het mededingingsrecht hebben geschonden. Dergelijke boetes worden over het algemeen echter niet verdeeld onder de slachtoffers van de geconstateerde schending van het mededingingsrecht. Slachtoffers van schendingen van het mededingingsrecht hebben echter wel degelijk het recht om een vergoeding te vorderen voor de door hen geleden schade in verband met de schendingen van het mededingingsrecht.

Door de aard van schendingen van het mededingingsrecht, waaronder kartels, is er vaak een aanzienlijke hoeveelheid bedrijven en personen die benadeeld zijn en zij zijn vaak verspreid over vele verschillende landen en soms zelfs de gehele EU. Ook gebeurt het vaak dat schendingen jaren kunnen voortduren voordat zij worden bekend gemaakt of ontdekt.

De laatste 25 jaar heeft DRS een breed erkend en succesvol “track record” opgebouwd waar het aankomt op collectieve acties. DRS heeft grote groepen van benadeelde partijen samen gebracht die een compensatie wensten voor de verliezen die zij hadden geleden. DRS kan voor haar diensten terugvallen op haar unieke expertise waar het aankomt op het voeren van complexe grensoverschrijdende procedures in verschillende landen.

Volledige uitbesteding

Onze klanten kunnen het volledige proces voor het terugvorderen van geleden verliezen uitbesteden aan Deminor Recovery Services. Wij dragen zorg voor het analyseren van de feiten, het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden voor het voeren van een (juridische) actie, economische analyses, het berekenen van geleden verliezen, het identificeren en verzamelen van bewijsstukken, het ontwerpen van complexe grensoverschrijdende strategieën waaronder ook voor procedures, het verzamelen van slachtoffers die zich in gelijke situaties of posities bevinden, lobbying en public relations, het voeren van onderhandelingen en het uitvoeren van eventuele schikkingen.

Via de beveiligede online omgeving “MyDeminor” kan DRS op eenvoudige en georganiseerde wijze binnen enkele dagen duizenden slachtoffers van schendingen van het mededingingsrecht groeperen.

Flexible beloningsstructuren zonder risico’s voor de klant

Met dank aan onze eigen financiële slagkracht en onze bevoorrechte relatiesmet externe financiers, verzekeraars en andere bedrijven, is DRS in staat om haar klanten flexibele beloningsstructuren aan te bieden waarbij de klant geen risico’s hoeft te lopen.

https://drs.deminor.com/nl/cases_category/antitrust-recovery-cases/