Deminor Alert & Monitoring Service

Mis wereldwijd geen potentiële schadevergoedingsacties meer door u te abonneren op onze Deminor Alert Monitoring Service ("DAMS") en ontvang maandelijks updates.

DAMS is de gratis service van Deminor voor institutionele beleggers die op de hoogte willen blijven van internationale acties ter verkrijging van een schadevergoeding in verband met “corporate wrongdoing”.

Waarom abonneren op DAMS?

Het aantal internationale acties ter verkrijging van een schadevergoeding in verband met “corporate wrongdoing” blijft snel groeien. DAMS kan u helpen met op de hoogte te blijven van nieuwe mogelijke zaken in opt-in rechtsgebieden die niet over een openbaar register van aanhangige acties beschikken en geeft u aanbevelingen over deze zaken op basis van onze jarenlange ervaring.

DAMS geeft u: 

  • maandelijkse waarschuwingen over potentiële acties, nieuwe acties en vereffeningen, op wereldwijde basis en rechtstreeks in uw inbox;
  • aanbevelingen voor het ondernemen van actie;
  • gedetailleerde analyses van elke zaak, maandelijkse follow-up informatie;
  • een schatting van uw potentiële verliezen per zaak en een toetsing van de geschiktheid om deel te nemen aan de actie op basis van uw handelsgegevens

Een wereldwijde service

Overeenkomstig het wereldwijde bereik van Deminor’s dienstverlening, ziet Deminor Alert & Monitoring Service op alle internationale acties en bestrijkt alle landen.

DAMS_map2

Hoe kan ik mij abonneren op DAMS?

  • Door het aangaan van een “Master Agreement” met Deminor, waarin de algemene commerciële voorwaarden van onze relatie worden uiteengezet in verband met een eventuele samenwerking.
  • Ontvang DAMS, verkrijg volledige vertrouwelijkheid en bewerkstellig eenvoudigere interacties met Deminor
  • Een Master Agreement betekent geen verplichting om deel te nemen aan acties van Deminor. Het is slechts een raamovereenkomst voor in verband met een eventuele samenwerking in de toekomst
  • Geen kosten

Klik hier voor meer informatie over DAMS.