Deminor Alert & Monitoring Service

Anders dan in de V.S., waar informatie over juridische (financieel rechtelijke) claims tegen beursgenoteerde ondernemingen gemakkelijk verkrijgbaar is, geldt dat dit ten aanzien van beursgenoteerde ondernemingen buiten de V.S. absoluut niet het geval is.

In de meeste markten buiten de V.S. is geen geordende en toegankelijke informatie beschikbaar ten aanzien van nieuwe of aanhangige procedures van investeerders tegen ondernemingen. Mocht desalniettemin via de media bekend worden dat een bepaalde actie is gestart (waaronder juridische procedures), dan blijft het tamelijk lastig voor investeerders om de grond van de zaak te beoordelen en de eraan verbonden risico’s in te schatten. Door de gefragmenteerde juridische stelsels in Europa kan het voorkomen dat in verschillende jurisdicties acties worden gevoerd over dezelfde schade. Dit is een nog verder gaande complicerende factor die ook aspecten van extraterritoriale jurisdictie en litispendentie met zich meebrengt.

Alert_and_monitoring_services2_1_500x225

Deminor Recovery Services biedt haar institutionele cliënten de mogelijkheid om up to date te blijven met betrekking tot mogelijke acties, verstrekt diepgaande analyses en geeft aanbevelingen ten aanzien van deze acties.

Investeerders die zich inschrijven voor de DAMS ontvangen onder andere:

  • Informatie over de start van nieuwe acties en/of schikkingen, ongeacht of DRS betrokken is of niet.
  • Grondige analyse van de nieuwe actie en/of schikking
  • Grondige analyse van de kosten en risico’s van deelname aan de actie en/of schikking
  • Het delen van transactiedata en de berekening van de verliezen met betrekking tot bepaalde schadetoebrengende gevallen (optioneel)
  • Monitoren van acties en/of schikkingen waaraan de cliënt deelneemt, maar die niet geleid worden door Deminor (Deminor treedt in dat geval op als liaison counsel).
  • Jaarlijks rapport ten aanzien van de activiteiten met betrekking tot recovery van de cliënt.

Door het uitgebreide netwerk van partner firms kan DRS haar monitoring service laten uitstrekken tot voorbij de grenzen van Europa, zoals naar de U.S., Japan en andere markten. Abonnees ontvangen gedetailleerde analyses van mogelijke acties, ook voor acties waarvan DRS aanbeveelt om niet te participeren en om niet actief te zijn.

Deminor brengt een jaarlijkse vergoeding in rekening voor abonnering op de DAMS of, als de DAMS wordt gecombineerd met actieve claimadministratie, een percentage op de daadwerkelijk ontvangen recovery door geabonneerde cliënten. Abonnees ontvangen ook een korting op de vergoeding die Deminor vraagt voor de acties die door Deminor geïnitieerd en/of geleid worden.

Indien cliënten geïnteresseerd zijn, kunnen zij gebruik maken van onze bevoorrechte relaties met claimadministratie kantoren. Op deze wijze kan de analyse, monitoring en claimadministratie worden geïntegreerd tot een krachtig hulpmiddel voor cliënten bij recovery.