Commercial Litigation

Deminor ondersteunt ondernemingen bij het voeren van juridische procedures

Wij bieden onze cliënten de middelen, focus en juridische expertise die nodig zijn om met succes te procederen en vorderingen te gelde te maken.

WAT IS HET

Procesfinanciering & ondersteuning

Naast het verstrekken van financiering en ondersteuning voor groepsacties in verband met investeringsverliezen en mededingingsrechtelijke acties, biedt Deminor dezelfde ondersteuning van wereldklasse ook aan bedrijven met individuele claims (B2B). Bij de behandeling van alle aspecten van uw juridische procedure, waaronder de financiering en het managen van de actie, bieden wij uw bedrijf een oplossing die uw risico’s minimaliseert en de waarde van de juridische procedure maximaliseert.

Ons team heeft ervaring in het behandelen van complexe rechtszaken in 13 verschillende jurisdicties. Wij zijn pioniers in ons vakgebied en zijn niet bang om nieuwe procedures in meer exotische landen aan te pakken. De betrokkenheid van Deminor bij uw zaak blijft transparant, open en samenwerkend van karakter, van begin tot einde. Hierdoor zal uw team in staat zijn om weloverwogen schikkingsbeslissingen te nemen.

Overweeg Deminor’s procesfinanciering en ondersteunende diensten als:

antitrust-damages

Uw bedrijf aanzienlijke verliezen heeft geleden

investment-recoverys

Uw budget of tijdsdruk u in de weg staat aan het voeren van een juridische procedure

U behoefte heeft aan expertise in procesvoering in buitenlandse jurisdicties

Uw claim zeer complex is of tijdsgevoelig is

Uw succes is ons succes: Wij worden alleen betaald als wij uw zaak winnen of afhandelen.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de aan u betaalde schadevergoeding.

Onzesuccesratio is

81%

Neem contact op met een van onze experts

Wij geven u een snelle eerste evaluatie van uw claim.

VIND UIT

wat ons anders maakt

Ons internationale team biedt ons de mogelijkheid om overal ter wereld te procederen.

Wij bieden u een transparant en objectief advies, waarbij alle belangrijke beslissingen bij u blijven.

Volg real-time case updates via ons beveiligde platform MyDeminor.

Wij zorgen voor alle procedurele aspecten van de juridische procedure, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijf.

Onze ondersteuning omvat zowel de volledige financiering van uw juridische procedure naast onze eigen diensten.

Deminor heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ondersteunen van complexe juridische procedures.

Voorbeelden van financiering van rechtszaken

Casestudy 1

Hoe procesfinanciering een partner in een joint venture kan ondersteunen.

Casestudy 2

Procesfinanciering gebruiken in het kader van een faillissement van een bedrijf.