Diensten

DRS biedt de volgende diensten aan: het terugvorderen van investeringsverliezen en verliezen geleden door inbreuken op het mededingingsrecht (Recovery Acties), recurrente informatieverlening inzake terugvordering (‘Alert & Monitoring Service’), en diensten inzake illiquide financiële instrumenten (‘Distressed Securities’).

Terugvordering van investeringsverliezen Meer Terugvordering van investeringsverliezen
Terugvordering van verliezen in karteldossiers Meer Terugvordering van verliezen in karteldossiers
Deminor Alert & Monitoring Service Meer Deminor Alert & Monitoring Service
Diensten inzake ‘distressed securities’ Meer Diensten inzake ‘distressed securities’