Nieuws

Deminor, Ageas en andere claimanten-organisaties komen tot akkoord met betrekking tot aangepaste Fortis schikking

Na maanden van onderhandelen is Deminor Recovery Services (‘Deminor’) verheugd u te kunnen mededelen dat zij er in is geslaagd om tot een akkoord te komen met Ageas SA/NV (‘Ageas’, voorheen Fortis SA/NV) en andere claimanten-organisaties. Deminor, Ageas en de andere claimanten-organisaties zijn tot een akkoord gekomen met betrekking tot een aangepaste schikkingsovereenkomst (‘aangepaste schikkingsovereenkomst’). Deze aangepaste schikkingsovereenkomst strekt ertoe om Fortis-investeerders te compenseren. Onderdeel van de aangepaste schikkingsovereenkomst is dat het totale beschikbare bedrag van de schikking is verhoogd met €100 miljoen naar een totaal van €1.3 miljard. De initiële schikking van €1.2 miljard die op 14 maart 2016 (‘de 2016 schikking’) werd gesloten was overigens al de hoogste schikking ooit in Europa waar het aankomt op investeerdersverliezen.

De 2016 schikking werd in mei 2016 ingediend bij het Hof Amsterdam door de betrokken partijen. Het Hof werd verzocht om de schikking voor alle in aanmerking komende aandeelhouders algemeen verbindend te verklaren in lijn met de WCAM (de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade). In juni 2017 heeft het Hof verschillende commentaren op de aan haar voorgestelde schikking gegeven en raadde het Hof aan dat de betrokken partijen de schikking zouden aanpassen in lijn met deze commentaren, alvorens zij de schikking zou goedkeuren.

Deminor, Ageas en de andere claimanten-organisaties die betrokken zijn bij de schikking zijn vervolgens in onderhandeling getreden voor een periode van bijna 6 maanden. Deze onderhandelingen hebben nu geresulteerd in de aangepaste schikkingsovereenkomst. Deminor is er sterk van overtuigd dat de aangepaste schikkingsovereenkomst het best haalbare resultaat is waarbij zowel de belangen van de Fortis-investeerders (waaronder ook de groep van private en institutionele investeerders die Deminor vertegenwoordigt) in acht worden genomen als de commentaren van het Hof.

De aangepaste schikkingsovereenkomst zal ingediend worden bij het Hof van Amsterdam. Deminor is vol vertrouwen dat het Hof tevreden zal zijn over de gemaakte aanpassingen en dat het Hof de schikking algemeen verbindend zal verklaren. Een positieve beslissing van het Hof zal het mogelijk maken voor investeerders in Fortis-aandelen om een compensatie voor de door hen geleden verliezen te ontvangen.

Deminor adviseert en vertegenwoordigt meer dan 5.000 private investeerders en meer dan 500 institutionele investeerders. Deze investeerders wensen gecompenseerd te worden voor de door hen geleden verliezen op hun Fortis-aandelen. Fortis heeft beweerdelijk misleidende informatie verstrekt in de periode vanaf de formele aankondiging van de overname van ABN Amro in mei 2007 tot aan de ondergang van de Fortis Groep begin oktober 2008. Deminor en haar klanten hebben begin 2010 een juridische procedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van Koophandel in Brussel.

Deminor is reeds meer dan 9 jaar actief op het Fortis dossier. De start hiervan betrof een campagne om te voorkomen dat waardevolle vermogensbestanddelen bij de nationalisatie van de Fortis Groep overgedragen zouden worden. Deminor’s betrokkenheid heeft ertoe geleid dat Fortis haar verzekeringsactiviteiten heeft kunnen voortzetten en uitbouwen onder haar nieuwe naam Ageas.

Gedurende het gehele verloop van deze actie is Deminor’s primaire doelstelling altijd geweest om een compensatie voor haar klanten te verkrijgen. Dit is ook het doel van de aangepaste schikkingsovereenkomst.

Nieuws

Alle nieuws