Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deminor Recovery Services (DRS) is een organisatie die de belangen verdedigt van duizenden private en institutionele investeerders die verliezen hebben geleden door fraude, misleidende informatie en onrechtmatige gedragingen. Waarden zoals “access to justice”, goed bestuur, transparantie, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn belangrijke drijvende krachten achter onze dagelijkse activiteiten.

Helping_hands_1_500x225

Het is dan ook met deze reden dat we het een logische keuze vonden om onze diensten pro bono aan te bieden aan personen die zich in moeilijke financiële omstandigheden bevinden waardoor zij worden belet om hun rechten te verdedigen.

Deze waarden inspireren ons daarnaast ook buiten onze werkomgeving. Wij geloven dat een deel van de opbrengsten van onze activiteiten daarom dient te worden aangewend ter ondersteuning van liefdadigheidsprojecten waarbij leden van het team betrokken zijn.

 

DRS Pro Bono Programma

Het DRS Pro Bono Programma is in het leven geroepen om personen die zich in moeilijke financiële omstandigheden bevinden en verliezen op investeringen hebben geleden te helpen.

Al naar gelang de situatie, kan de bijstand van Deminor variëren van het geven van advies tot het compleet behandelen van de zaak, waaronder bijvoorbeeld het door Deminor financieren van de tussenkomst van een advocaat.

Zij die gebruik wensen te maken DRS Pro Bono Programma kunnen ons contacteren per e-mail op drs@deminor.com.

 

Liefdadigheidsprojecten

  • 2015 – Marathon des Sables ten behoeve van de NGO “Face for Children in Need”.

Face for Children in Need” (FACE) is een Belgische NGO die zich ten doel stelt om Egyptische weeskinderen en dakloze kinderen te ondersteunen evenals hun families en leefgemeenschappen, ongeacht hun ras, cultuur of religie.

Deminor heeft bijgedragen aan de fondsenwerving die door een lid van het Deminor-team (Jean-Philippe Timmermans, hoofd van de back-office) was opgezet als onderdeel van zijn deelname aan de Marathon des Sables 2015 die plaats vond in de Sahara woestijn. De opbrengsten kwamen ten goede aan FACE.

Gelieve hier te klikken om een korte video te zien van zijn ongelooflijke avontuur.

Capture-d’écran-2017-10-09-à-14.32.38-1024×180

http://www.facechildren.org

 

  • 2017 – New York Marathon ten behoeve van de NGO “Every Mother Counts”

In 2017 heeft Edouard Fremault, partner bij DRS, de New York Marathon gelopen om geld in te zamelen ter ondersteuning van de NGO “Every Mother Counts”. Deze NGO zet zich in om voor alle vrouwen, waar dan ook ter wereld, zwangerschap en geboorte veilig te laten verlopen. DRS heeft dit initiatief ondersteund door te doneren aan de organisatie.

Capture-d’écran-2017-10-09-à-14.30.43-1024×153