Dossiers inzake investeringsverliezen

Nieuw

Danske Bank

Danske Bank A/S is de grootste financiële instelling in Denemarken met bedrijfsactiviteiten in de gehele Scandinavische regio. Danske Bank is een Deense vennootschap met haar aandelen genoteerd aan de beurs van Kopenhagen. Na de onthulling in februari 2018 dat Danske Bank deelnam aan het grootste witwasschandaal ooit in Europa, daalde de koers van de bank met meer dan 40%.
Tussen 2007 en 2015 heeft Danske Bank actief deelgenomen aan het grootste witwasprogramma ooit in Europa. Meer dan 200 miljard euro aan verdachte betalingen werden via het Estse kantoor van de bank verwerkt terwijl het topmanagement van de bank kennis van zaken had.

Meer lezen

Lopend

Steinhoff

Steinhoff is een Zuid-Afrikaanse meubel- en woonwinkelgigant met meer dan 40 lokale merken verspreid over meer dan 30 landen, waaronder Mattress Firm in de V.S., Poundland in het Verenigd Koninkrijk en Conforama in Frankrijk. Aandelen Steinhoff zijn genoteerd aan de beurs van Johannesburg en, sinds 2015, ook aan de beurs van Frankfurt. De koers van het aandeel Steinhoff kelderde recentelijk met meer dan 60 procent na verschillende persberichten over een onderzoek dat was gestart naar boekhoudkundige onregelmatigheden. Het eerste bericht dienaangaande dateerde van 4 december 2017.

Meer lezen

Porsche

Porsche Holding SE (“Porsche”) is een beursgenoteerde onderneming. Zij bezit de meerderheid (ongeveer 52,2 %) van de gewone aandelen in Volkswagen AG’s (“VW”). Als gevolg hiervan, daalden Porsche’s beursgenoteerde preferente aandelen met meer dan 30% in waarde nadat VW had toegegeven dat zij sjoemelsoftware had geïnstalleerd bij bepaalde automodellen met als doel emissietesten in haar voordeel te beïnvloeden.

Meer lezen

OW Bunker

OW Bunker is een Deense oliehandelaar en distributeur. Op 20 maart 2014 was het de eerste handelsdag waarop aandelen OW Bunker werden verhandeld op de beurs van Kopenhagen, de NASDAQ OMX. Op 7 november 2014, nog geen 8 maanden later, ging OW Bunker failliet. Het gevolg hiervan waren zeer aanzienlijke verliezen voor de aandeelhouders.

Meer lezen

Volkswagen AG

De Volkswagen Group (“VW”), met haar hoofdkwartier in Wolfsburg, Duitsland, is een van de grootste autofabrikanten ter wereld en grootste van Europa. Aandelen Volkswagen werden voornamelijk verhandeld op de beurs van Frankfurt. Op 20 september 2015 erkende Volkswagen dat zij zogenaamde “sjoemelsoftware” had geïnstalleerd op verscheidene automodellen die vanaf 2009 in de VS werden verkocht. Het doel van de “sjoemelsoftware” was het omzeilen van de emissietesten. Dit schandaal staat ook wel bekend als het “Dieselgate-schandaal”. Hierna volgde nog een bekentenis op 22 september 2015 waarin Volkswagen erkende dat deze “sjoemelsoftware” in zo’n 11 miljoen auto’s wereldwijd was geïnstalleerd. De koers van het aandeel Volkswagen verloor meer dan 30% in de dagen na deze bekendmakingen..

Meer lezen

Toshiba Corporation

Toshiba Corporation is een Japans conglomeraat dat actief is in verschillende sectoren, variërend van de productie van elektronische apparaten tot de bouw van nucleaire infrastructuren. Aandelen Toshiba zijn genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. Toshiba erkende op 21 juli 2015 dat het haar winst vóór belastingen kunstmatig omhoog had bijgesteld met 152 miljard JPY (USD 1,2 miljard) over een periode van zeven jaar. Deze periode begon in 2008, toen Toshiba haar winst vóór belasting kunstmatig verhoogde met een waarde die overeenkomt met ongeveer 25% van haar totale gerapporteerde winst. Na de bekendmaking van het schandaal op 21 juli 2015 verloor de aandelenkoers meer dan een kwart van haar waarde.

Meer lezen

Espirito Santo Group

De Espirito Santo Group, opgericht door de familie Espirito Santo, is een Portugese holdingmaatschappij met een groot aantal bedrijven die actief zijn in verschillende onderdelen van de Portugese economie. Een van deze bedrijven, de bank Banco Espirito Santo (BES) haalde in mei 2014 EUR 1 miljard op via een beursintroductie/IPO. Enkele maanden later, op 30 juli 2014, rapporteerde BES een nettoverlies van EUR 3,5 miljard. Dit leidde tot het besluit van Banco de Portugal van 3 augustus 2014 om BES te splitsen in een goede bank en een slechte bank om de gezonde activa te sparen en eventuele toxische activa te isoleren. BES-aandelen hebben hun volledige waarde verloren en de handel in BES-aandelen is nu opgeschort.

Meer lezen

Saipem

Saipem SpA is wereldwijd een van de grootste engineering- en constructiebedrijven met activiteiten in de olie- en gassector. Aandelen Saipem zijn genoteerd aan de beurs van Milaan. Op 29 januari 2013 verlaagde Saipem plotseling zijn verwachte EBIT van 2013 met een forse 50% en verlaagde het zijn verwachte EBIT voor 2013 met een forse 50%. Saipem voerde als reden hiervoor aan dat margins op lopende contracten onder de verwachtingen lagen. Dit werd gevolgd door een tweede winstwaarschuwing op 14 juni 2013, waardoor de verwachte EBIT op nul werd gesteld. De aandelenprijs verloor een cumulatieve 50% na die twee winstwaarschuwingen.

Meer lezen

Arco

ARCO Group is een coöperatieve holding waarvan het belangrijkste actief bestaat uit een participatie in de Frans-Belgische financiële dienstengroep Dexia. In 2011 werd Dexia Bank opgesplitst in een goede en een slechte bank om de gezonde activa te sparen en eventuele toxische activa te isoleren, wat resulteerde in een quasi-totaal verlies van de waarde van de Dexia-aandelen. Bijgevolg belandde ARCO in een vrijwillige liquidatie. Dit leidde tot een opschorting in de mogelijkheid tot uittredingen ten aanzien van de coöperatieve aandelen van ARCO. ARCO's liquidatie zal leiden tot een totaal verlies van investeringen voor de coöperatieve aandeelhouders van ARCO Group.

Meer lezen

Vestas Wind Systems

Vestas Wind Systems A / S ("Vestas") is een bedrijf gevestigd in Denemarken. Het verkoopt, installeert en onderhoudt windturbines. De aandelen zijn genoteerd op de NASDAQ OMX in Kopenhagen. Vestas bracht op 18 augustus 2010 zijn eerste winstwaarschuwing uit, gevolgd door verschillende andere, waardoor de beurskoers aanzienlijk daalde. Bovendien heeft Vestas op 26 oktober 2010 aangekondigd dat het zijn boekhoudpraktijken voor bepaalde contracten zou wijzigen.

Meer lezen

Madoff feeder funds

Deminor heeft een groep van 2500 investeerders samengebracht die in verschillende fondsen hebben geïnvesteerd die aan de Madoff fraude (zogenaamde Madoff Feeder Fondsen) waren blootgesteld. De totale verliezen bedragen ongeveer EUR 300 miljoen. In verschillende jurisdicties zijn juridische procedures gestart om een compensatie te verkrijgen voor de geleden verliezen. De procedures zijn ingesteld tegen de investment managers, de accountants en de bewaarders van de Madoff Feeder Fondsen.

Meer lezen

Lernout & Hauspie

Deminor adviseert meer dan 13.000 private investeerders die verliezen hebben geleden ten gevolge van de openbaarmaking van een boekhoudfraude waardoor de onderneming failliet ging. Strafrechtelijke procedures hebben geleid tot de veroordeling van bepaalde managers en boekhouders van de onderneming. Civiele procedures lopen nog altijd tegen verscheidene gedaagden, inclusief tegen de bedrijfsrevisor KPMG.

Meer lezen

Beëindigd

Zhaopin

Deminor heeft aandeelhouders van Zhaopin, de exploitant van een vooraanstaand online platform voor recruitment in China, bijgestaan in verband met een fusie die werd geïnitieerd door de controlerend aandeelhouder SEEK International Investments Pty Ltd. Zhaopin heeft haar operationele hoofdzetel in Peking, China. De aandelen van de onderneming waren echter genoteerd in de vorm van American Depositary Shares in New York en haar statutaire zetel is gelegen in de Kaaimaneilanden.

Meer lezen

Herald Lux

Deminor adviseerde en vertegenwoordigde meer dan 800 investeerders in het Luxemburgse investeringsfonds Herald Lux SICAV, dat in vereffening gesteld werd nadat de New Yorkse effectenhandelaar Bernard Madoff toegaf dat hij een frauduleus Ponzi schema op touw gezet had.

Meer lezen

Madoff Victim Fund

Deminor diende voor meer dan 4.000 cliënten vorderingen in bij het Madoff Victim Fund, een fonds dat door het Amerikaanse ministerie van justitie (Department of Justice) opgericht was om slachtoffers van het Madoff schandaal te vergoeden.

Meer lezen

Fondiaria

Een groep van voormalige institutionele- en private minderheidheidsaandeelhouders van La Fondiaria Assicurazioni (“Fondiaria”) die door Deminor werd geadviseerd en bijgestaan, heeft een schikking bereikt met UnipolSai en Mediobanca.

Meer lezen

Olympus

Op 26 december 2016 hebben de klanten van Deminor in het dossier Olympus een minnelijke schikking getroffen bij de rechtbank van Tokyo. Hierdoor zullen zij 45% van hun verliezen terugkrijgen.

Meer lezen

Fortis (momenteel Ageas)

Op 12 december 2017, na maanden van onderhandelen, sloten Deminor, Ageas Sa/NV (‘Ageas’, voorheen bekend als Fortis Sa/NV) en andere claimantenorganisaties de Gewijzigde Fortis Schikking ten behoeve van Fortis investeerders. Met deze schikking werd het totale schikkingsbedrag nog eens verhoogd met € 100 miljoen waarmee de schikking op een totaal van € 1,3 miljard komt. De eerdere Fortis schikking van € 1,2 miljard, die werd getroffen op 14 maart 2016 (de “2016 Schikking “), was al de grootste schikking ooit in Europa waar het aan komt op het compenseren van beleggersschade.

Meer lezen

Marionnaud

Deminor heeft een vonnis verkregen van het hof van beroep van Parijs voor haar klanten die verliezen hadden geleden ten gevolge van misleidende informatie.

Meer lezen

Imtech

Deminor heeft een schikking bereikt met Royal Imtech N.V. Deminor vertegenwoordigde een groep investeerders die verliezen hadden geleden op hun investeringen in Imtech.

Meer lezen

Parmalat Auditors

In het kader van de Parmalat-fraude bereikte Deminor ten behoeve van nagenoeg 4000 private en 20 institutionele beleggers een schikking met een van de verweerders.

Meer lezen

Fairfield Greenwich

Deminor bereikte een opt-out schikking namens een groep beleggers die geïnvesteerd hadden in een fonds dat door de Fairfield Greenwich groep blootgesteld werd aan de Madoff-fraude.

Meer lezen

Sonova Holdings AG

Deminor heeft een schikking bereikt namens een groep van ongeveer 30 institutionele investeerders met Sonova Holdings AG (Zwitserland, Zurich) in verband met de late winstwaarschuwing van de onderneming.

Meer lezen

Deutsche Bank/Lehman Brothers Treasury Co.

Deminor bereikte een schikking namens een groep van 300 investeerders met Deutsche Bank (België) met betrekking tot de rol die zij speelde als tussenpersoon in de verkoop van gestructureerde obligaties van Lehman Brothers.

Meer lezen

Parmalat/UBS – Deutsche Bank – Morgan Stanley

Deminor bereikte een schikking namens een groep van 4000 investeerders met UBS, Deutsche Bank en Morgan Stanley met betrekking tot de Parmalat-zaak.

Meer lezen

Citigroup / Lehman Brothers Treasury Co.

Deminor bracht een groep van ongeveer 800 private investeerders bijeen en adviseerde deze investeerders die obligaties van Lehman Brothers Treasury Co. hadden gekocht door tussenkomst van Citibank België.

Meer lezen

CDOs / KBC Belgium

Deminor bereikte een schikking met KBC Bank namens een groep investeerders die CDO’s had gekocht met tussenkomst van KBC.

Meer lezen

Converium

Eén van Deminor’s cliënten was aangesteld als lead plaintiff in de class actions in de V.S. Voor deze class action was een schikking gesloten voor partijen die in de V.S. hadden aangekocht. Deminor trad op als liaison counsel in deze zaak.

Meer lezen

Vanderhoop Bankiers

Deminor trad op namens een groep aandeelhouders van de failliete Nederlandse bank en bereikte een schikking met de accountants.

Meer lezen

Banca Popolare di Milano

Deminor vertegenwoordigde een groep institutionele investeerders in BPM met als doel het bewerkstelligen van veranderingen in de corporate governance structuur van de bank.

Meer lezen

Bank of International Settlements

Deminor adviseerde een groep investeerders in verband met de verplichte buy-out die door de bank gestart werd. De groep investeerders vertegenwoordigde een waarde van ongeveer CHF 600 miljoen.

Meer lezen

Unipierre V

Deminor bereikte een schikking namens een groep private investeerders in mutual funds in vastgoed beheerd door Crédit Agricole.

Meer lezen

CERA/KBC

Deminor bereikte een schikking voor een groep voormalige coöperatieve aandeelhouders van CERA bank in verband met de fusie met KBC.

Meer lezen

Banque Pallas Stern

Deminor adviseerde een groep obligatiehouders in de herstructurering van de failliete bank.

Meer lezen

Wagons-Lits

Succesvolle onderhandeling voor een groep van particuliere en institutionele aandeelhouders over betere voorwaarden in het kader van een overname door de Franse groep Accor (50% winst).

Meer lezen