Kartel dossiers

Vrachtwagen kartel

Ondernemingen

Volvo, DAF, Daimler, Fiat, Iveco, MAN, Renault, Scania

Relevante periode

01/01/1997 – 31/01/2011

Registratie deadline

30/09/2019

Dossier Vrachtwagen kartel

Om de meest gestelde vragen en de antwoorden daar op te raadplegen, gelieve hier te klikken.

Hierna vindt u een algemene introductie ten aanzien van de Truck Kartel Actie van Deminor

Deminor nodigt kopers, leasers en/of huurders van medium (tussen 6 tot 16 ton) en zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) uit om zich aan te sluiten bij een collectieve actie gericht op het verkrijgen van een compensatie van de verliezen die zijn geleden door een illegaal kartel tussen fabrikanten van vrachtwagens.

Ondertussen heeft Deminor al succesvol een eerste collectieve procedure ingeleid voor een grote groep van gedupeerde kopers, leasers en/of huurders van trucks die zijn geraakt door het kartel. Momenteel bereidt Deminor een tweede procedure voor. Als u zich nu aanmeldt, kunt u deel uitmaken van deze tweede groep. Slachtoffers van het kartel die geen actie ondernemen, zullen vrijwel zeker geen compensatie ontvangen voor de door hen geleden schade.

Het truck kartel kwam aan het licht toen op 19 juli 2016 de Europese Commissie bekend maakte dat zij tot het oordeel was gekomen dat MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF schendingen van het mededingingsrecht hebben begaan. Deze fabrikanten van vrachtwagens hebben voor meer dan 14 jaar (van 1997 – 2011) samengespannen op het vlak van de prijsbepaling van vrachtwagens en het doorberekenen van kosten voor het voldoen aan striktere regels met betrekking tot emissiewaarden/maximale uitstoot. De fabrikanten hebben hun betrokkenheid bij het kartel erkend en zijn akkoord gegaan met een schikking met de Europese Commissie. De Commissie heeft hen een recordboete van €2.93 miljard opgelegd. Er was ook een procedure aangespannen door de Commissie tegen Scania, maar Scania is geen onderdeel van de getroffen schikking. Het onderzoek van de Commissie naar Scania duurde dan ook voort. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een besluit van de Commissie van 27 september 2017 om Scania een boete op te leggen van meer dan EUR 880 miljoen in verband met haar deelname aan het truck kartel.

Deminor stelt voor aan bedrijven die medium en/of zware vrachtwagens hebben gekocht of geleased en die zijn geproduceerd door een of meerdere van de hiervoor genoemde vrachtwagenfabrikanten om op te komen voor hun rechten en een compensatie voor de geleden verliezen te proberen te verkrijgen. De Europese Commissie heeft expliciet aangegeven dat iedere persoon en/of ieder bedrijf dat is benadeeld door de schendingen van het mededingingsrecht door de fabrikanten van trucks hiervoor naar de rechtbanken van de lidstaten mag gaan om een schadevergoeding te verkrijgen.

Om u te registreren voor de Truck Kartel Actie, gelieve hier te klikken. Registratie is vrijblijvend en dient enkel om het contract en bijbehorende documentatie te ontvangen.