Dossiers inzake investeringsverliezen

Vanderhoop Bankiers

Dossier Vanderhoop Bankiers

Geschikt, Nederland, 2007

Deminor trad op namens een groep aandeelhouders van de failliete Nederlandse bank en bereikte een schikking met de accountants.