search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Kartelzaken

Google AdTech nl_NL

Misbruik van dominante positie – Vordering tot schadevergoeding met financiering door Deminor
SHARE

Op 7 juni 2021 heeft de Franse mededingingsautoriteit (“ Autorité de la Concurrence ” of “ ADLC ”) Google een boete van EUR 220 miljoen opgelegd omwille van het misbruik van haar dominante positie in de AdTech markt.

De ADLC stelde vast dat Google tussen 1 january 2014 en (minstens) 30 september 2020 het Europese mededingingsrecht heeft geschonden, onder andere door haar advertising servers voor online uitgevers voorkeur te laten geven aan haar eigen supply side platform (of “SSP”), en dit ten nadele van haar concurrenten.

De ADLC benadrukte in haar beslissing dat

“de gerapporteerde praktijken beïnvloeden waarschijnlijk de structuur van de mededinging over de hele Europese Economische Ruimte (“EER”) door mededinging tussen aanbieders van ad servers voor uitgevers en platformen voor de verkoop van advertentieruimte in de EER te beperken. Ten slotte, Google paste de gerapporteerde praktijken toe in de hele EER.”

Google betwistte de feiten niet en verbond zich in het kader van de minnelijke regeling met de ADLC tot het nemen van verscheidene maatregelen die ertoe strekken de beperking van de mededinging ongedaan te maken.

De beslissing van de ADLC biedt nu een grondslag aan concurrenten en klanten van Google in de AdTech markt om vergoeding te vorderen voor de schade die zij hebben geleden ingevolge het misbruik gepleegd door Google. Eisende partijen kunnen zich baseren op de beslissing van de ADLC om Google’s misbruik aan te tonen.

Google_590-393

De AdTech distributieketen wordt gekenmerkt door een grote mate van onderlinge verbondenheid. Wat gebeurt aan de ene kant van de distributieketen heeft naar alle waarschijnlijkheid een impact op de andere kant. Google is echter aanwezig op alle niveaus van deze keten. Uitgevers, ad servers en aanbieders van SSPs maar ook andere marktspelers zoals ad exchanges (advertentiebeurzen), aanbieders van demand side platforms (“DSPs”) of adverteerders kunnen schadevergoeding vorderen, voor zover hun schade werd veroorzaakt door het in de beslissing van de ADLC gesanctioneerde misbruik.

Deminor werkt voor AdTech bedrijven aan de financiering van rechtszaken om schadevergoeding te vorderen met een beroep op de ADLC beslissing. Dit houdt onder meer in dat Deminor procesfinanciering en ondersteunende diensten aanbiedt op een "no win, no fee" basis. Deminor heeft uitgebreide ervaring in het financieren en ondersteunen van zowel individuele als collectieve schadevergoedingsacties.

Indien U meent schade te hebben geleden ten gevolge van het misbruik door Google van haar dominante positie in de AdTech markt, registreer dan HIER uw interesse in dit dossier. Een van onze experten zal U contacteren om uw dossier met U te bespreken. Elk contact met Deminor zal als strikt vertrouwelijk worden beschouwd en kan desgewenst gedekt worden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Door uw interesse in het dossier te bevestigen bent U niet verplicht verder met ons samen te werken. Elke financiering door Deminor zal onderworpen zijn aan een afzonderlijke overeenkomst.

Bovenop de beslissing van de ADLC, heeft ook de Europese Commissie in juni 2021 bevestigd dat ze een onderzoek heeft ingesteld om te onderzoeken of Google de regels van het Europese mededingingsrecht heeft geschonden door voorkeur te geven aan haar eigen diensten voor online advertising technologie in de AdTech supply chain, ten nadele van concurrerende aanbieders van online advertising technologie, adverteerders en online uitgevers. Deminor volgt ook deze ontwikkelingen op Europees niveau van nabij op.

Registreer u hier (gratis)

Registratie deadline

31/03/2022

Contactpersonen

✉️ Charles Demoulin

✉️ Olivia de Patoul

Verder lezen

Nieuwsbrief