search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Investeringsverliezen

Deminor bevestigt hoger beroep en opent opnieuw de registraties in het Arco dossier nl_NL

Deminor bevestigt dat beroep werd ingesteld tegen het vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Brussel. Tevens roept Deminor alle coöperanten op om zich te registreren voor het dossier.
SHARE

Deminor bevestigt dat meer dan 99% van haar cliënten heeft deelgenomen aan het hoger beroep tegen het Arco vonnis.

Zoals eerder gemeld, is Deminor van oordeel dat het vonnis van de Ondernemingsrechtbank juridisch aanvechtbaar is. Dit werd ook bevestigd door externe adviezen.

Coöperanten die geen partij waren in de procedure voor de Ondernemingsrechtbank kunnen niet meer tussenkomen in het beroep. Zij kunnen zich echter registreren zodat Deminor stappen kan ondernemen om hun rechten te vrijwaren.

Deminor stelt de registratie van Arco coöperanten opnieuw open*

Deminor geeft de mogelijkheid aan Arco coöperanten die zich nog niet bij Deminor geregistreerd hebben, om dit nu nog te doen. U kan zich vrijblijvend registreren via deze link.

Deminor zal juridische stappen voorstellen aan de coöperanten die zich registreren teneinde hun belangen te vrijwaren. Er bestaat immers een reëel risico dat het recht op schadevergoeding definitief zal verjaren indien geen juridische stappen worden genomen. Ondertussen weten we ook dat de Belgische Staat geen initiatief zal nemen om de coöperanten te vergoeden, in schending van eerder gemaakte beloften. Er is tenslotte geen enkele garantie dat een mogelijke minnelijke schikking of een positieve uitspraak in de juridische procedure zal uitgebreid worden tot alle passieve coöperanten.

Dit is de laatste kans die Deminor zal bieden aan coöperanten om zich te registreren.

De registratie is volledig vrijblijvend. Pas wanneer Deminor juridische stappen voorstelt en de coöperant deze ook expliciet aanvaardt, zal de coöperant gebonden zijn en zal Deminor ook een vergoeding (enkel verschuldigd ingeval van success) voorstellen. Deze juridische stappen worden momenteel onderzocht en zullen binnenkort voorgesteld worden aan alle coöperanten die zich geregistreerd hebben.

Registreer u hier
*enkel voor coöperanten die geen deel uitmaken van de lopende procedure voor de Ondernemingsrechtbank en die zich niet hebben aangemeld bij Arcoclaim. Indien u zich in het verleden heeft aangemeld bij Deminor maar niet gevoegd heeft aan de lopende procedure, hoeft u zich niet opnieuw te registreren.

Verder lezen

Marionnaud

Marionnaud

2015, Frankrijk Deminor heeft een vonnis verkregen van het hof van beroep van Parijs voor haar klanten die verliezen hadden geleden ten gevolge van ...

Lees meer
Madoff Victim Fund

Madoff Victim Fund

2017, Verenigde Staten Deminor diende voor meer dan 4.000 cliënten vorderingen in bij het Madoff Victim Fund, een fonds dat door het Amerikaanse ...

Lees meer
Nieuwsbrief