search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Kartelzaken Onderzoek

Mastercard nl_NL

De Europese Commissie heeft Mastercard beboet voor EUR 570 miljoen. Mastercard belette detailhandelaren om te profiteren van gunstigere voorwaarden die in Europa beschikbaar waren voor grensoverschrijdende betaaldiensten.
SHARE

Op 22 januari 2019 heeft de Europese Commissie Mastercard een boete opgelegd in verband met de handelswijze van Mastercard waarbij zij de mogelijkheid voor detailhandelaren beperkte om te profiteren van lagere bankkosten die beschikbaar zijn in andere landen in de Europese Economische Ruimte ("EER"). Dit was strijdig met de Europese mededingingsregels.

Mastercard heft een zogenaamde interchange fee/afwikkelingsvergoeding op transacties die via creditcards en debetkaarten plaats vinden tussen de bank van een kaarthouder (de "uitgevende bank") en de bank van een detailhandelaar (de "verkrijgende bank"). Tot 9 december 2015 varieerden de interbancaire tarieven aanzienlijk tussen EER-landen. Mastercard verplichtte banken om de interbancaire vergoedingen toe te passen van het land waar de detailhandelaar was gevestigd. De Europese Commissie concludeerde dat Mastercard hiermee detailhandelaars de voordelen van grensoverschrijdende concurrentie ontnam door hen te dwingen om de (hogere) vergoedingen te betalen die door hun lokale banken waren vastgesteld.

Mastercard erkende de inbreuk op de Europese antitrustregels en stemde ermee in de zaak met de Europese Commissie te schikken. De beslissing van de Europese Commissie vormt een bindend bewijs dat het concurrentiebeperkende gedrag van Mastercard plaats heeft gevonden en illegaal was. Zoals expliciet vermeld in het persbericht van de Commissie, kan elke persoon of onderneming die benadeeld is door deze concurrentiebeperkende praktijk, een procedure starten voor de rechtbanken van de lidstaten en schadevergoeding eisen.

Bedrijven die tussen februari 2014 en december 2015 via Mastercard debet- of creditcardbetalingen hebben ontvangen, kunnen terugvordering eisen voor de verliezen die zij als gevolg van de inbreuk hebben geleden. Geïnteresseerde partijen die aanzienlijke volumes Mastercard-transacties hebben uitgevoerd, worden uitgenodigd om informatie en bewijsmateriaal over hun transacties aan Deminor te verstrekken.

Onderneming

Mastercard (Mastercard Incorporated, Mastercard International Incorporated en Mastercard Europe SA)

Relevante periode

27 februari 2014 tot 8 december 2015

Contactpersonen

✉️ Charles Demoulin
✉️ Felix von Zwehl
✉️ Florine Verhaegen
✉️ Jasmin Hansohm

Verder lezen

Trucks cartel

Trucks cartel

Deminor nodigt kopers, leasers en/of huurders van medium (tussen 6 tot 16 ton) en zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) uit om zich aan te sluiten bij ...

Lees meer
European government bonds

European government bonds

Op 31 januari 2019 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij acht bezwaarschriften (Statements of Objections) heeft verstuurd aan acht ...

Lees meer
Nieuwsbrief