search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Kartelzaken

European government bonds kartel nl_NL

Slachtoffers van de inbreuk kunnen schadevergoeding eisen van leden van het kartel waarbij zij zich mogen baseren op de beslissing van de EC.
SHARE

Op 20 mei 2021 maakte de Europese Commissie (“EC”) haar langverwachte besluit bekend ten aanzien van het kartel dat betrekking had op European Government Bonds (“EGB’s”). De EC heeft vastgesteld dat Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (nu NatWest), UBS, UniCredit en WestLB (nu Portigon) de Europese mededingingsregels hebben overtreden bij het verwerven en verhandelen EGB's op de primaire en secundaire markt. Deze inbreuk vond plaats tussen 2007 en 2011.

De EC heeft voor EUR 371 miljoen aan boetes opgelegd aan Nomura, UBS en UniCredit. NatWest is niet beboet in overeenstemming met het clementieprogramma van de EC, omdat zij het kartel aan de EC onthulde. Ook Bank of America en Natixis zijn niet beboet omdat hun overtreding buiten de verjaringstermijn voor het opleggen van boetes valt. Portigon, de juridische en economische opvolger van WestLB, kreeg een boete van nul euro omdat zij geen omzet genereerde het in het peilboekjaar voor het bepalen van de maximale boete. Dat sommige leden van het kartel geen boete hebben gekregen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een clementieverzoek, laat overigens onverlet dat zij wel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die is geleden door slachtoffers van het kartel.

Slachtoffers van de inbreuk kunnen schadevergoeding eisen van leden van het kartel waarbij zij zich mogen baseren op de beslissing van de EC. Deminor analyseert momenteel de mogelijkheden hiervoor. Zoals bevestigd in het persbericht van 20 mei 2021, hebben slachtoffers van een inbreuk ook het recht om een ​​schadevordering in te stellen bij de nationale rechtbanken op basis van het besluit, dat een bindend bewijs vormt dat het de gedragingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en onwettig waren.

Deminor raadt beleggers aan om hun transactiegegevens met betrekking tot hun aankopen en verkopen van EGB's te verzamelen en deze voor analyse aan Deminor te sturen.

Registreer u hier (gratis)

Namen van de relevante ondernemingen

Bank of America, Natixis, NatWest (RBS), Nomura, UBS, UniCredit, Portigon (WestLB)

Relevante periode

2007 tot 2011

Contactpersonen

✉️ Charles Demoulin
✉️ Felix von Zwehl

Verder lezen

Nieuwsbrief