search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Kartelzaken Onderzoek

European government bonds nl_NL

De Europese Commissie heeft acht bezwaarschriften (Statements of Objections) gestuurd aan acht banken die ervan worden verdacht aan een kartel te hebben deelgenomen.
SHARE

Op 31 januari 2019 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij acht bezwaarschriften (Statements of Objections) heeft verstuurd aan acht banken die ervan worden verdacht een kartel te hebben opgezet en daaraan te hebben deelgenomen. Het kartel had verstoorde de concurrentie op de markt voor Europese staatsobligaties ("EGB's"). Als de Europese Commissie het bestaan van een concurrentiebeperkende praktijk bevestigt, dan kunnen beleggers in EGB's een beroep doen op dit besluit van de Commissie en kunnen zij op grond daarvan schadevergoeding vorderen van de leden van het kartel.

De Europese Commissie vermoedt dat tijdens verschillende periodes tussen 2007 en 2012 acht banken, voornamelijk via online chatrooms, hebben samengespannen om commercieel gevoelige informatie uit te wisselen en handelsstrategieën voor EGB's te coördineren. De Commissie heeft de identiteit van de betrokken banken nog niet bekendgemaakt. In een persbericht van 10 april 2019 bevestigde de Italiaanse bank UniCredit dat zij een bezwaarschrift van de Europese Commissie had ontvangen.

Een bezwaarschrift/statement of objections is een formele stap in het onderzoek van de Commissie naar een vermoedelijke overtreding van Europese mededingingsregels. Het doel van een dergelijk bezwaarschrift is het informeren van de betrokken partijen over de concrete beschuldigingen zodat zij zich kunnen verdedigen en op deze beschuldigingen kunnen reageren alvorens de Commissie een besluit neemt.

Details over hoe het vermoedelijke kartel de markt voor EGB's daadwerkelijk heeft beïnvloed - en hoe dit zou hebben geleid tot schade voor beleggers - zijn nog niet beschikbaar. Als bijvoorbeeld zou worden vastgesteld dat leden van het vermoede kartel hebben samengewerkt om bied- en vraag-spreads te manipuleren (verhogen) bij het handelen in obligaties met beleggers, dan hebben deze beleggers mogelijk lagere bedragen ontvangen bij de verkoop van EGB's en hogere prijzen betaald bij het kopen van EGB’s vergeleken met de situatie als er geen kartel zou zijn geweest.

Deminor volgt dit onderzoek op de voet en verzamelt en analyseert al informatie en bewijsmateriaal van geïnteresseerde partijen.

Relevante periode

2007 tot 2012

Contactpersonen

✉️ Charles Demoulin
✉️ Felix von Zwehl

Verder lezen

Truck Kartel – Collectieve actie voor schadevergoeding

Truck Kartel – Collectieve actie voor schadevergoeding

Deminor nodigt kopers, leasers en/of huurders van medium en zware vrachtwagens uit om zich aan te sluiten bij een collectieve actie gericht op het ...

Lees meer
Italiaans golfkarton kartel

Italiaans golfkarton kartel

Op 17 juli 2019 heeft de Italiaanse mededingingsautoriteit (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – "AGCM") een onderzoek afgerond waarin ...

Lees meer
Nieuwsbrief