search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Eind 2022 verjaart de Arco affaire

Sluit u aan bij het nieuwe groepsgeding om uw belangen te laten verdedigen.

De klok tikt! Nog:

This timer has ended
Dagen
Uren
Minuten
Secondes

voor het te laat is.


13.000 coöperanten schreven zich al in

Voor coöperanten die zich nog niet hebben aangemeld is dit de laatste kans om hun recht op een schadevergoeding te vrijwaren. Om voldoende tijd te hebben om uw dossier te vervolledigen en er zeker van te zijn dat het op tijd zal worden gevalideerd, sluiten wij op 15 december 2022 de inschrijvingen af. Daarna is het onherroepelijk te laat.

Registreer hier

U betaalt geen advocatenkosten of gerechtskosten

Deminor betaalt alle kosten die gepaard gaan met deze procedure. In ruil voor onze investering, brengen wij een variabele vergoeding in rekening enkel en alleen als wij erin slagen een schadevergoeding voor u te bekomen. Deze bedraagt 17% (inclusief BTW) van de schadevergoeding die u daadwerkelijk ontvangt. Indien wij er niet in slagen een schadevergoeding voor u te bekomen, zal Deminor de reeds betaalde juridische en andere kosten niet van u kunnen terugvorderen. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij ons ten volle inzetten om een positief resultaat te behalen voor de coöperanten die wij vertegenwoordigen.

Registreer hier